Aktywna
Wentylacja

Naturalne wsparcie wentylacji grawitacyjnej z odzyskiem energii.

Ogrzane zużyte powietrze 

Ogrzene świeże powietrze z odzyskiem energii 

Świeże zimne powietrze

Aktywna Wentylacja 

Grawitacyjna

Poprzez opatentowany system ciepłe zanieczyszczone powietrze z dwutlenkiem węgla i parą wodną zostanie usunięte do atmosfery. Powietrze to niesie energię cieplną, która jest wykorzystana do ogrzania zimnego świeżego powietrza dostarczanego do wentylowanego pomieszczenia. System opiera się na równaniu Bernoulliego oraz naturalnej różnicy ciśnień w wentylacji grawitacyjnej. Składa się z trzech zależnych od siebie elementów, których zadaniem jest wymiana powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych z jednoczesnym odzyskiem ciepła bez użycia dodatkowej energii.

Daniel Bernoulli

Szwajcarski matematyk i fizyk opracował równanie o przepływie gazów i cieczy, które zastosowano np. w układach zasilania silników spalinowych samolotów lub fontannach. W skrócie: Prędkość V2 wzrośnie, aby ilość powietrza wchodzącego, zrównała z ilością powietrza wychodzącego. Cząsteczki powietrza - wraz ze zwężeniem stożka - będą musiały poruszać się coraz szybciej, aby zachować równowagę masową.

(1700 - 1782)

Nawiewnik

ErgoFlow

Podstawową rolą jest dostarczanie świeżego ogrzanego powietrza do pomieszczeń gdzie nie ma systemów wentylacyjnych w tradycyjnym rozumieniu (np. Sypialnie, itp.). 


Drugą bardzo istotną zaletą jest to, iż minimalizuje „parowanie szyb”. Ogrzewa powietrze kosztem ciepła emitowanego na zewnątrz, unoszonego przez powietrze zużyte.

Kominowy
Rekuperator 

Grawitacyjny

Rekuperator grawitacyjny kominowy – pełni funkcję dostarczania świeżego powietrza do pomieszczenia. 

Jego podstawową zaletą jest bardzo wysoka wydajność. Absorbuje on ciepło z powietrza usuwanego, podgrzewając nim świeże napływające medium.


System umieszczony jest wewnątrz kanału wentylacyjnego przez który odprowadzane jest zużyte powietrze (np w Kominie). Sprawność waha się w granicach 60-80%. Ilość powietrza dostarczanego 35-40 m3/h.

Spełnia rolę emitera zużytego powietrza poprzez kanał wentylacyjny na zewnątrz. Jej budowa gwarantuje uzyskanie optymalnych parametrów: temperatury, wilgotności oraz nasycenia CO2. Powoduje znaczące oszczędności na ogrzewaniu. 

Autoaktywna
Kratka 

Wentylacyjna

Pojedyńczy element systemu potrafi odzyskać od 45 do 70% energii cieplnej. Dom wyposażony w Aktywną Wentylację Grawitacyjną obniża koszty ogrzewania - poprzez zmniejszenie ilości zużytego surowca potrzebnego do jego ogrzania.

Odzysk energii cieplnej 

System działa ”un-plugged” - czyli bez użycia energii elektrycznej. Ma to duże znaczenie nie tylko w dobie oszczędzania energii, ale przede wszystkim zapewnia niezależność wentylacji od źródła zasilania.

Oszczędność energii elektrycznej

Prawidłowa Wentylacja Domu przez cały sezon

Aktywny system może z powodzeniem wentylować każde pomieszczenie z osobna, zapewniając skuteczne źródło świeżego powietrza. System działa najefektywniej w okresie jesienno-zimowym - czyli wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebny mieszkańcom.

Brak efektu roszenia okien

Wilgotność

40 - 60%

Dwutlenek Węgla

800 - 1500 PPM

Bez głośny

Brak części mechanicznych

Wolny od konserwacji i wymiany filtrów

Automatyzacja

Wentylacji

System automatyzuje proces wietrzenia pomieszczeń bez ingerencji użytkowników. 


Jest bezgłośny, ponieważ nie posiada żadnych części mechanicznych niezbędnych do funkcjonowania. Jest wolny od kosztów eksploatacji. Nie ma konieczności czyszczenia ani wymiany filtrów.

Dom, które oddycha, czyli dostarcza i usuwa powietrze w każdym  pomieszczeniu z osobna. Dom, który odzyskuje energię cieplną, co przyczynia się do zmniejszenia ilości zużytego surowca potrzebnego do wyprodukowania owej energii - to z kolei obniża emisję CO2 do atmosfery.

Przypominamy, że w Systemie Aktywnej Wentylacji nie ma potrzeby korzystania z energii elektrycznej. Podsumowując, nie potrafimy wyobrazić sobie bardziej ekologicznego domu. 

Ekologiczny Dom

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą zapraszamy do kontaktu

Aktywny system wentylacji